Artykuły

Duże miasta wciąż są najatrakcyjniejszymi miejscami do inwestycji związanych z nieruchomościami komercyjnymi. Trend ten ulega jednak wyhamowaniu, a inwestorzy coraz chętniej spoglądają w kierunku mniejszych miejscowości. Choć aglomeracje mają najlepsze perspektywy rozwoju, a atrakcyjne miejsca pod inwestycje wciąż istnieją, rośnie próg wejścia w nowe inwestycje oraz ryzyko niepowodzenia.

W przypadku każdego biznesu ważne jest miejsce w którym prowadzi się działalność. W przypadku placówek edukacyjnych, takich jak szkoła, przedszkole, czy żłobek, jest to jeszcze istotniejsze. Wybrana lokalizacja musi spełniać wymogi związane nie tylko z dogodnym położeniem dla klientów.