Artykuły

rynek nieruchomości - trendy w komercjalizacji i zarządzaniu

Lata 2017 – 2018 już są i nadal będą bardzo ciekawym okresem, jeśli chodzi o rozwój i zmiany na rynku handlowych i biurowych nieruchomości komercyjnych. Analitycy Savills przeprowadzili analizę trendów w tym okresie. Ich spostrzeżenia są na tyle ciekawe, że pokusiłem się o osobny wpis na ten temat, w którym zawarłem również własne wnioski.

mały najemca w procesie komercjalizacji nieruchomości

Wejście małego najemcy do centrum handlowego w procesie komercjalizacji nieruchomości to poważna decyzja biznesowa, często rodząca długofalowe konsekwencje. W przypadku dużych sieci handlowych ryzyko jest stosunkowo niskie. Jednak wraz ze zmniejszaniem się skali, w jakiej działa przedsiębiorca, rośnie ryzyko niepowodzenia i dotkliwość jego negatywnych skutków.