Dobre praktyki

zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Przedstawione poniżej dobre praktyki w zarządzaniu nieruchomościami pomyślane zostały jako pomoc dla kandydatów na zarządców oraz dla potencjalnych partnerów i pracodawców zarządców obiektów komercyjnych, mająca zapoznać ich ze specyfiką zawodu i pozwolić im zorientować się, czego po zarządcy obiektu komercyjnego można się spodziewać – szczególnie jeśli chodzi o proces komercjalizacji nieruchomości.