Słowniczek

pojęcia z zakresu zarządzania i komercjalizacji nieruchomości

Zakres specjalistycznego słownictwa związanego z procesami obsługi i komercjalizacji nieruchomości jest bardzo szeroki i osoby nie związane na co dzień z tą branża łatwo mogą pogubić się słysząc lub widząc takie sformułowania. Dlatego chcemy tu przedstawić ważniejsze pojęcia, skróty i anglicyzmy związane z sektorem nieruchomości komercyjnych. 

Litery A – J