Tag: rekomercjalizacja

rekomercjalizacja, czyli wtórna komercjalizacja nieruchomości

Minęło już ponad ćwierć wieku od zmiany ustroju. Wybudowane podczas pierwszej fali przemian centra handlowe stają się przestarzałe i nieatrakcyjne dla klientów. Ratunkiem dla takich obiektów może okazać się gruntowna rewitalizacja połączona z wtórną komercjalizacją nieruchomości. Niestety wielu zarządców obiektów komercyjnych nie potrafi skutecznie przystosować ich do współczesności. Zadanie to wymaga bowiem kompleksowych działań nie sprowadzających się do powierzchownego odnowienia aranżacji. Ważną rolę odgrywa też kreatywność zarządcy.