Tag: obiekt biurowy

Duże miasta wciąż są najatrakcyjniejszymi miejscami do inwestycji związanych z nieruchomościami komercyjnymi. Trend ten ulega jednak wyhamowaniu, a inwestorzy coraz chętniej spoglądają w kierunku mniejszych miejscowości. Choć aglomeracje mają najlepsze perspektywy rozwoju, a atrakcyjne miejsca pod inwestycje wciąż istnieją, rośnie próg wejścia w nowe inwestycje oraz ryzyko niepowodzenia.

komercjalizacja obiektów biurowych rozpoczyna się już w fazie projektowania obiektu

Wraz z rozwojem sektora nieruchomości komercyjnych, zmienia się również podejście do samego procesu komercjalizacji obiektów. W polskiej gospodarce bezpowrotnie chyba zakończył się etap, gdy na pniu wykupywano dowolną powierzchnię biurową w nowej inwestycji. Obecnie mało który inwestor może i chce sobie pozwolić na samodzielne pokrycie kosztów budowy wielopiętrowych biurowców. Środki finansowe na pokrycie inwestycji zwykle pochodzą z kredytów bankowych.