Tag: nieruchomość komercyjna

rynek nieruchomości - trendy w komercjalizacji i zarządzaniu

Lata 2017 – 2018 już są i nadal będą bardzo ciekawym okresem, jeśli chodzi o rozwój i zmiany na rynku handlowych i biurowych nieruchomości komercyjnych. Analitycy Savills przeprowadzili analizę trendów w tym okresie. Ich spostrzeżenia są na tyle ciekawe, że pokusiłem się o osobny wpis na ten temat, w którym zawarłem również własne wnioski.

zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Przedstawione poniżej dobre praktyki w zarządzaniu nieruchomościami pomyślane zostały jako pomoc dla kandydatów na zarządców oraz dla potencjalnych partnerów i pracodawców zarządców obiektów komercyjnych, mająca zapoznać ich ze specyfiką zawodu i pozwolić im zorientować się, czego po zarządcy obiektu komercyjnego można się spodziewać – szczególnie jeśli chodzi o proces komercjalizacji nieruchomości.