Tag: komercjalizacja

pojęcia z zakresu zarządzania i komercjalizacji nieruchomości

Zakres specjalistycznego słownictwa związanego z procesami obsługi i komercjalizacji nieruchomości jest bardzo szeroki i osoby nie związane na co dzień z tą branża łatwo mogą pogubić się słysząc lub widząc takie sformułowania. Dlatego chcemy tu przedstawić ważniejsze pojęcia, skróty i anglicyzmy związane z sektorem nieruchomości komercyjnych. 

Litery A – J

komercjalizacja centrum handlowego, a rozwój inwestycji

 

Komercjalizacja centrum handlowego – etap drugi

Etap ten trwa od 2 do 3 lat. Dla inwestora to najintensywniejszy etap prac. Prowadzone są prace budowlane, których harmonogram jest bardzo napięty w związku z potrzebą jak najszybszej monetyzacji projektu. Z punktu widzenia przyszłej komercjalizacji centrum handlowego jest to czas gdy projektowo i realizacyjnie dopracowywane są koncepcje aranżacyjne. Mają one uczynić obiekt atrakcyjnym dla przyszłych najemców i klientów galerii. Trwa też dalej proces komercjalizacji nieruchomości: znajdowanie kolejnych najemców i negocjacje szczegółów umów.