Tag: komercjalizacja

mały najemca w procesie komercjalizacji nieruchomości

Wejście małego najemcy do centrum handlowego w procesie komercjalizacji nieruchomości to poważna decyzja biznesowa, często rodząca długofalowe konsekwencje. W przypadku dużych sieci handlowych ryzyko jest stosunkowo niskie. Jednak wraz ze zmniejszaniem się skali, w jakiej działa przedsiębiorca, rośnie ryzyko niepowodzenia i dotkliwość jego negatywnych skutków.

zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Przedstawione poniżej dobre praktyki w zarządzaniu nieruchomościami pomyślane zostały jako pomoc dla kandydatów na zarządców oraz dla potencjalnych partnerów i pracodawców zarządców obiektów komercyjnych, mająca zapoznać ich ze specyfiką zawodu i pozwolić im zorientować się, czego po zarządcy obiektu komercyjnego można się spodziewać – szczególnie jeśli chodzi o proces komercjalizacji nieruchomości.