Tag: centrum handlowe

rekomercjalizacja, czyli wtórna komercjalizacja nieruchomości

Minęło już ponad ćwierć wieku od zmiany ustroju. Wybudowane podczas pierwszej fali przemian centra handlowe stają się przestarzałe i nieatrakcyjne dla klientów. Ratunkiem dla takich obiektów może okazać się gruntowna rewitalizacja połączona z wtórną komercjalizacją nieruchomości. Niestety wielu zarządców obiektów komercyjnych nie potrafi skutecznie przystosować ich do współczesności. Zadanie to wymaga bowiem kompleksowych działań nie sprowadzających się do powierzchownego odnowienia aranżacji. Ważną rolę odgrywa też kreatywność zarządcy.

komercjalizacja centrum handlowego, a rozwój inwestycji

 

Komercjalizacja centrum handlowego – etap drugi

Etap ten trwa od 2 do 3 lat. Dla inwestora to najintensywniejszy etap prac. Prowadzone są prace budowlane, których harmonogram jest bardzo napięty w związku z potrzebą jak najszybszej monetyzacji projektu. Z punktu widzenia przyszłej komercjalizacji centrum handlowego jest to czas gdy projektowo i realizacyjnie dopracowywane są koncepcje aranżacyjne. Mają one uczynić obiekt atrakcyjnym dla przyszłych najemców i klientów galerii. Trwa też dalej proces komercjalizacji nieruchomości: znajdowanie kolejnych najemców i negocjacje szczegółów umów.