Tag: centrum handlowe

mały najemca w procesie komercjalizacji nieruchomości

Wejście małego najemcy do centrum handlowego w procesie komercjalizacji nieruchomości to poważna decyzja biznesowa, często rodząca długofalowe konsekwencje. W przypadku dużych sieci handlowych ryzyko jest stosunkowo niskie. Jednak wraz ze zmniejszaniem się skali, w jakiej działa przedsiębiorca, rośnie ryzyko niepowodzenia i dotkliwość jego negatywnych skutków.

rekomercjalizacja, czyli wtórna komercjalizacja nieruchomości

Minęło już ponad ćwierć wieku od zmiany ustroju. Wybudowane podczas pierwszej fali przemian centra handlowe stają się przestarzałe i nieatrakcyjne dla klientów. Ratunkiem dla takich obiektów może okazać się gruntowna rewitalizacja połączona z wtórną komercjalizacją nieruchomości. Niestety wielu zarządców obiektów komercyjnych nie potrafi skutecznie przystosować ich do współczesności. Zadanie to wymaga bowiem kompleksowych działań nie sprowadzających się do powierzchownego odnowienia aranżacji. Ważną rolę odgrywa też kreatywność zarządcy.