komercjalizacja centrum handlowego, a rozwój inwestycji
komercjalizacja centrum handlowego, a rozwój inwestycji

 

Komercjalizacja centrum handlowego – etap drugi

Etap ten trwa od 2 do 3 lat. Dla inwestora to najintensywniejszy etap prac. Prowadzone są prace budowlane, których harmonogram jest bardzo napięty w związku z potrzebą jak najszybszej monetyzacji projektu. Z punktu widzenia przyszłej komercjalizacji centrum handlowego jest to czas gdy projektowo i realizacyjnie dopracowywane są koncepcje aranżacyjne. Mają one uczynić obiekt atrakcyjnym dla przyszłych najemców i klientów galerii. Trwa też dalej proces komercjalizacji nieruchomości: znajdowanie kolejnych najemców i negocjacje szczegółów umów.

Na tym etapie należy w określonym – możliwie jak najkrótszym czasie –  jednocześnie wykonywać wiele różnorodnych zadań:

  • Skoordynować i nadzorować prace architekta, generalnego wykonawcy, podwykonawców zatrudnionych przez najemców
  • Realizować harmonogram konsultacji z organami administracji państwowej i odbiorów poszczególnych etapów inwestycji
  • Stworzyć i uruchomić zespół do spraw najmu i zarządzania, zatrudnić agencję marketingową itp.

W końcowej fazie budowy dochodzą do tego zadania związane z rozpoczęciem funkcjonowania centrum handlowego, takie jak:

  • przygotowanie kampanii otwarcia dla klientów biznesowych i indywidualnych,
  • koordynacja prac najemców,
  • wybór zarządcy i firm świadczących usługi związane z bieżącą działalnością obiektu: dostawców mediów, obsługi technicznej budynku, firmy porządkowej, ochroniarskiej i tp.

Postawienie na jednego partnera – takiego, jak Arrowhead – istotnie ułatwi inwestorowi zachowanie kontroli nad całością projektu. Partner przejmie dużą część zadań związanych z komercjalizacją nieruchomości handlowej, zarządzaniem nią oraz marketingiem

W tym czasie wraz z urealnianiem kosztów inwestycji oraz ostatecznej formy projektu można przystąpić do negocjacji szczegółów umów z najemcami pre-let. Jednocześnie należy prowadzić już kampanie reklamowe kierowane do potencjalnych najemców z grup zgodnych z założonym profilem. To czas, gdy rynek weryfikuje założenia dotyczące zainteresowania obiektem. W razie potrzeby wprowadza się system zachęt dla najemców w celu szybszej komercjalizacji centrum handlowego.

Komercjalizacja centrum handlowego – etap trzeci

Trzeci etap zaczyna się po otwarciu centrum handlowego dla klientów indywidualnych. To trwający rok lub nawet dwa lata proces uzupełniającej komercjalizacji nieruchomości i jej rekomercjalizacji. Należy zadbać o wynajem powierzchni, które wcześniej nie znalazły uznania najemców. Z kolei funkcjonowanie obiektu weryfikuje opłacalność działalności dotychczasowych klientów, co rodzi potrzebę rekomercjalizacji, czyli znalezienia nowych partnerów.

Dodatkowo inwestor musi stawić czoła nowym wyzwaniom – oprócz bieżącego zarządzania operacyjnego i technicznego. Trzeba dbać o wysoką wartość centrum handlowego, realizację strategii kreującej i podtrzymującej wizerunek marketingowy galerii, współpracę z najemcami.

Co dalej?

Mogłoby się wydawać, że opisane działania wyczerpują kwestie rozwoju i komercjalizacji centrum handlowego. Jednak  z czasem rodzą się kolejne wyzwania związane ze starzeniem się centrum handlowego i zmianą jego pozycji na rynku. Często powstają kolejne inwestycje zaostrzające konkurencję, zmienia się profil klientów. Na popularność galerii wpłynąć może też choćby zmiana infrastruktury komunikacyjnej w okolicy. Ignorowanie zagrożeń związanych ze starzeniem się centrum powoduje spadek zainteresowania klientów detalicznych. To oczywiście prowadzi do wycofywania się najemców z placówki. Z kolei nowi najemcy sceptycznie podchodzą do przedstawionej im oferty, rezygnując z niej lub spodziewając się dużych ustępstw związanych z warunkami najmu.

W takiej sytuacji potrzebne są zdecydowane kroki zmierzające do zaradzenia kryzysowi. Najczęściej receptą okazuje się rewitalizacja, lub rozbudowa obiektu połączona z nową strategią rekomercjalizacji lub uzupełniającej komercjalizacji centrum handlowego. Nowa koncepcja ma szansę zmienić pozycję obiektu na rynku, czasem również profil całej inwestycji. Nowe życie nieruchomości komercyjnej sprawi, że zniechęceni wcześniej klienci dadzą placówce kolejną szansę, ściągnie też nowych chętnych do skorzystania ze wzbogaconej oferty obiektu, podążającej za trendami rynku.

Komercjalizacja centrum handlowego cz.I

Inne artykuły o komercjalizacji nieruchomości

Pojęcia związane z zarządzaniem i komercjalizacją nieruchomości K-Z
Czytaj dalej
Perspektywy dla nieruchomości komercyjnych w mniejszych miastach
Czytaj dalej
Mały najemca w dużym obiekcie
Czytaj dalej
Atrakcyjność inwestycji w nieruchomość komercyjną
Czytaj dalej

0 comments

Wpisz komentarz