Artykuły

komercjalizacja centrum handlowego

Komercjalizacja centrów handlowych, jak i obiektów biurowych, w miarę rosnącego nasycenia rynku staje się procesem coraz dłuższym, a przy tym bardziej skomplikowanym. Zaczyna też coraz ściślej łączyć się i odwzorowywać etapy rozwoju tych inwestycji. W początkach gospodarki rynkowej komercjalizacja centrum handlowego średniej wielkości trwała do 2 lat. Obecnie ten czas uległ znacznemu wydłużeniu ze względu na wysoką podaż obiektów handlowych na rynku, a komercjalizacja nieruchomości zaczyna się niemal równo z fazą projektową inwestycji.

komercjalizacja obiektów biurowych rozpoczyna się już w fazie projektowania obiektu

Wraz z rozwojem sektora nieruchomości komercyjnych, zmienia się również podejście do samego procesu komercjalizacji obiektów. W polskiej gospodarce bezpowrotnie chyba zakończył się etap, gdy na pniu wykupywano dowolną powierzchnię biurową w nowej inwestycji. Obecnie mało który inwestor może i chce sobie pozwolić na samodzielne pokrycie kosztów budowy wielopiętrowych biurowców. Środki finansowe na pokrycie inwestycji zwykle pochodzą z kredytów bankowych.