Artykuły

komercjalizacja centrum handlowego, a rozwój inwestycji

 

Komercjalizacja centrum handlowego – etap drugi

Etap ten trwa od 2 do 3 lat. Dla inwestora to najintensywniejszy etap prac. Prowadzone są prace budowlane, których harmonogram jest bardzo napięty w związku z potrzebą jak najszybszej monetyzacji projektu. Z punktu widzenia przyszłej komercjalizacji centrum handlowego jest to czas gdy projektowo i realizacyjnie dopracowywane są koncepcje aranżacyjne. Mają one uczynić obiekt atrakcyjnym dla przyszłych najemców i klientów galerii. Trwa też dalej proces komercjalizacji nieruchomości: znajdowanie kolejnych najemców i negocjacje szczegółów umów.

komercjalizacja centrum handlowego

Komercjalizacja centrów handlowych, jak i obiektów biurowych, w miarę rosnącego nasycenia rynku staje się procesem coraz dłuższym, a przy tym bardziej skomplikowanym. Zaczyna też coraz ściślej łączyć się i odwzorowywać etapy rozwoju tych inwestycji. W początkach gospodarki rynkowej komercjalizacja centrum handlowego średniej wielkości trwała do 2 lat. Obecnie ten czas uległ znacznemu wydłużeniu ze względu na wysoką podaż obiektów handlowych na rynku, a komercjalizacja nieruchomości zaczyna się niemal równo z fazą projektową inwestycji.