Autor: Marcin

komercjalizacja obiektów biurowych rozpoczyna się już w fazie projektowania obiektu

Wraz z rozwojem sektora nieruchomości komercyjnych, zmienia się również podejście do samego procesu komercjalizacji obiektów. W polskiej gospodarce bezpowrotnie chyba zakończył się etap, gdy na pniu wykupywano dowolną powierzchnię biurową w nowej inwestycji. Obecnie mało który inwestor może i chce sobie pozwolić na samodzielne pokrycie kosztów budowy wielopiętrowych biurowców. Środki finansowe na pokrycie inwestycji zwykle pochodzą z kredytów bankowych.