Autor: Marcin

zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Przedstawione poniżej dobre praktyki w zarządzaniu nieruchomościami pomyślane zostały jako pomoc dla kandydatów na zarządców oraz dla potencjalnych partnerów i pracodawców zarządców obiektów komercyjnych, mająca zapoznać ich ze specyfiką zawodu i pozwolić im zorientować się, czego po zarządcy obiektu komercyjnego można się spodziewać – szczególnie jeśli chodzi o proces komercjalizacji nieruchomości.

rekomercjalizacja, czyli wtórna komercjalizacja nieruchomości

Minęło już ponad ćwierć wieku od zmiany ustroju. Wybudowane podczas pierwszej fali przemian centra handlowe stają się przestarzałe i nieatrakcyjne dla klientów. Ratunkiem dla takich obiektów może okazać się gruntowna rewitalizacja połączona z wtórną komercjalizacją nieruchomości. Niestety wielu zarządców obiektów komercyjnych nie potrafi skutecznie przystosować ich do współczesności. Zadanie to wymaga bowiem kompleksowych działań nie sprowadzających się do powierzchownego odnowienia aranżacji. Ważną rolę odgrywa też kreatywność zarządcy.